Apdrošināšana

Uzņēmums "Autociems" sadarbībā ar BTA apdrošināšanas un Compensa kompāniju nodrošina:
OCTA polišu noformēšanu
Atlaižu polises noteikumu piemērošanu.