Apdrošināšana

Uzņēmums "Autociems" sadarbībā ar BTA apdrošināšanas kompāniju nodrošina:
OCTA polišu noformēšanu
Atlaižu polises noteikumu piemērošanu.