Automašīnas no Vācijas

2022- JAUNS PIEVEDUMS AR A/M NO VĀCIJAS.PASŪTI-Neatradi kāroto automobīli mājas lapas katalogā-mēs atradīsim šādu automobīli ar pilnu servisa vēsturi par pievilcīgu cenu. Automašīnu komisija,+Palīdzēsim pārdot Jūsu auto, par Jūsu vēlamo cenu - komisijas tirdzniecībā.                                                                                                                    A/m maiņa.                                                                                                                       AutoMašīnas tiešie pievedumi no Vācijas,Palīdzam ar automašīnu reģistrēšanu CSDD nodaļā. Iegādes var veikt uzņēmums.                                                                                           Īpašumtiesību apliecības - saņemšanu.                                                              Transportlīdzekļa apraksts kalpo tikai transportlīdzekļa vispārīgai identificēšanai. Informācija, attēli un apraksti ir bez garantijas! Ja nepieciešams, aprīkojums jāpārbauda atsevišķi. Pārdevējs neuzņemas atbildību par padomiem un datu pārraides kļūdām. Kļūdas un iepriekšēja pārdošana ir rezervēta.                                                                    Zvaniet Tel.nr.+371 29103024

 

(function () { //console.log('============ eitem start ============'); path = document.location.pathname; href = window.location.href; language = 'lv'; if (window.location.href == 'https://apsardzes.alianse.lv/nomaksa_ru') language = 'ru'; if (typeof path !== 'undefined') { arr = path.split('/'); arr.forEach(function (value, key) { if (value == 'ru' || value == 'rus') { language = 'ru'; } else if (value == 'en') { language = 'en'; } }); } scriptId = null; getParam(['scriptId']); scriptTag = document.currentScript; scriptTag = scriptTag.outerHTML; if (scriptTag.indexOf('scriptId=69-164&') != -1) scriptId = '69-164'; if (scriptId !== null) filename = 'https://elizings.lv/eitem/init?scriptId=' + scriptId + '&language=' + language + '&href=' + href; else { getParam(['branchId', 'productId']); filename = 'https://elizings.lv/eitem/init?branchId=' + branchId + '&productId=' + productId + '&language=' + language; } EblockHashs = []; fetch(filename).then(function (serverPromise) { serverPromise.json() .then(function (jsonData) { body = document.documentElement.innerHTML; setTimeout(function () { for (x in jsonData.js) { scriptSrc = jsonData.js[x]; var script = document.createElement('script') script.setAttribute("type", "text/javascript") script.setAttribute("src", scriptSrc) if (body.indexOf(scriptSrc) < 1) document.body.appendChild(script); } for (x in jsonData.css) { css = jsonData.css[x]; var element = document.createElement('link'); for (key in css) { element[key] = css[key]; } if (body.indexOf(element) < 1) document.body.appendChild(element); } document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', jsonData.html); }, 300); indexSlider = 0; indexEitem = 0; indexTest = 0; indexEitemTest = 0; indexConstrucotr = 0; if (typeof eitemTest == 'undefined') { setInterval(function () { if (typeof eitemTest != 'undefined' && indexEitemTest == 0) { initMain(); indexEitemTest = 1; } }, 100); } else initMain(); function initMain() { if (typeof noUiSlider == 'undefined') { setInterval(function () { if (typeof noUiSlider != 'undefined' && indexSlider == 0) { checkConstructor(); indexSlider = 1; } }, 100); } else checkConstructor(); } function checkConstructor() { if (jsonData.core.eItem == 'eblock') constructor = 'Eblock'; else if (jsonData.core.eItem == 'epoga') constructor = 'Epoga'; else if (jsonData.core.eItem == 'epopup') constructor = 'Epopup'; exists = typeof window[constructor] === "function"; if (!exists) { setInterval(function () { if (exists && indexConstrucotr == 0) { initEitem(); indexConstrucotr = 1; } }, 100); } else initEitem(); } function initEitem() { hash = jsonData.core.hash; Eitem = eval(constructor + ' = new ' + constructor + '();'); if (typeof Eitem == 'undefined') { setInterval(function () { if (typeof Eitem != 'undefined' && indexEitem == 0) { init(); indexEitem = 1; } }, 100); } else { init(); } } function init() { Eitem.formStep = 1; Eitem.branch = jsonData.core.branchId; Eitem.product = jsonData.core.productId; Eitem.language = jsonData.core.language; Eitem.referral = window.location.href; eval(jsonData.init); Eitem.init(); }; }) .catch(function (e) { console.log(e); }); }) .catch(function (e) { console.log(e); }); //console.log('============ eitem end ============'); })(); function getParam(variables) { var arrayLength = variables.length; for (var i = 0; i < arrayLength; i++) { if (document.currentScript.getAttribute(variables[i]) != null) { eval(variables[i] + ' = "' + document.currentScript.getAttribute(variables[i]) + '"'); } else if (document.currentScript.getAttribute(variables[i].toLowerCase()) != null) { eval(variables[i] + ' = "' + document.currentScript.getAttribute(variables[i].toLowerCase()) + '"'); } } }